Zabieg Implantacji - Implanty Polska
Zabieg Implantacji

Standardowa procedura odbudowy zęba

1.
Konsultacja lekarza implantologa
Aby implantacja zakończyła się sukcesem, konieczne jest stworzenie planu leczenia. Na podstawie konsultacji i badania radiologicznego, lekarz rozpoznaje stan jamy ustnej i dobiera odpowiedni rodzaj implantów.
2.
Implantacja
To zabieg polegający na wszczepieniu implantu do kości w miejscu brakującego zęba. Odbywa się w znieczuleniu i jest bezbolesny, a po jego zakończeniu można wrócić do codziennych czynności.
3.
Osteointegracja
To czas, w którym implant integruje się z kością. W przypadku żuchwy to okres ok. 3 miesięcy, zaś szczęki ok. 4 - 6 miesięcy. Na ten czas może zostać założone uzupełnienie tymczasowe, aby pacjent zaraz po zabiegu mógł cieszyć się nowym uśmiechem i przyzwyczajać się do pełnego uzębienia podczas mówienia i jedzenia.
4.
Odsłonięcie implantu, założenie śruby gojącej
Gdy lekarz uzna, że implant jest zintegrowany z kością, odsłania implant i zamienia śrubę zamykającą na gojącą. Zabieg ten odbywa się w znieczuleniu miejscowym i ma na celu powstanie szczelnego kołnierza tkanek miękkich wokół implantu i zabezpieczenie przed infiltracją bakterii znajdujących się w jamie ustnej.
5.
Pobranie wycisku
Kolejna wizyta to pobranie wycisku z jamy ustnej pacjenta. Dzięki temu laboratorium protetyczne przygotowuje idealnie dopasowaną koronę, most lub protezę, które będą stanowiły ostateczną odbudowę protetyczną na zintegrowanych z kością implantach.
6.
Oddanie pracy protetycznej, zakończenie leczenia
Po zaakceptowaniu przez pacjenta kształtu, wysokości i koloru nowych zębów, następuje zamontowanie pracy protetycznej w ustach pacjenta.
7.
Wizyta kontrolna
Po kilku dniach od oddania ostatecznej pracy protetycznej, konieczna jest wizyta kontrolna celem wyeliminowania ewentualnych przeciążeń na koronie, moście czy protezie. Indywidualne warunki kostne decydują o długości zabiegu, przebiegu leczenia oraz czasie rekonwalescencji. W wielu przypadkach rekonstrukcję uzębienia można przyspieszyć.
8.
Zalecenia i opieka pozabiegowa
Należy pamiętać o wskazówkach udzielonych przez lekarza po zakończeniu leczenia, dotyczących diety, używek oraz wzmożonej higieny całej jamy ustnej, a także o okresowych badaniach kontrolnych. Życie pokazuje, że nic nie może dorównać naturze, więc o implanty trzeba dbać nie mniej, po to, aby zapewnić im długowieczność, a odbudowie protetycznej doskonałą kondycję.

Rozwiązanie dla każdego przypadku!

Odbudowa pojedynczego zęba:

To krótki zabieg, który szybko i skutecznie sprawi, że zapomnisz o utracie zęba. Implant zapewni ochronę kości, a korona zostanie zaprojektowana tak, aby jej wygląd był idealnie dopasowany do pozostałej części uzębienia.

Odbudowa kilku zębów:

Dostępnych jest wiele możliwości w zależności od rozległości braków zębowych. Już na 2 implantach można odbudować 3 lub 4 utracone zęby w postaci stałych - przykręcanych lub cementowanych mostów.

Odbudowa całego łuku zębowego:

W przypadku utraty wszystkich zębów w szczęce lub żuchwie, możliwe jest wykonanie wyjmowanych protez umocowanych na 2 lub 4 implantach. Jeśli warunki kostne są dobre, to już na 4 lub 6 implantach odbudowuje się cały łuk zębowy w postaci przykręcanego mostu.

Odbudowa w przypadku deficytu kości:

Utrata zębów powoduje w wielu przypadkach zanik kości, uniemożliwiając standardowe wprowadzenie implantu. Wtedy z wyboru stosuje się zabiegi odbudowy kości z zastosowaniem kości własnej, materiałów kościozastępczych i czynników wzrostu pozyskiwanych z krwi własnej pacjenta. Odpowiednie przygotowanie podłoża kostnego gwarantuje sukces leczenia.

Implanty Polska