Planowanie w implantologii: Pojedyncze i mnogie implantacje - Implanty Polska

Data: 17-19.06.2022

Miejsce: Gdańsk - Instytut Vivadental

Prowadzący: Dr n. med. Adam Nowicki

Cena: 6500 zł

zapisz się

Program szkolenia

DZIEŃ I

Część teoretyczna

10:00 - 12:30

Wykłady:
1. Podstawy planowania w implantologii
2. Opis protokołu
3. Plusy, minusy rozwiązania
4. Rodzaje szablonów
5. Rodzaje kaset do nawigacji

12:30 - 13:00

Przerwa kawowa / lunch

Część praktyczna – Warsztaty

13:30 - 17:00

1. Zapoznanie z programem do planowania
2. Zaprojektowanie szablonu na 1-2 implanty
3. Zapoznanie z drukarkami 3D
4. Wydruk szablonu
5. Postprodukcja

17:00

Obiadokolacja

DZIEŃ II

Część teoretyczna

10.00 - 11.30

Dyskusja

Część praktyczna – warsztaty

11.30 - 13.30

Projektowanie szablonu dla mnogiej implantacji

Projektowanie suprastruktury

Dobór elementów protetycznych

14.00 - 14.30

Przerwa kawowa/lunch

Część praktyczna

14.30 - 16.30

Drukowanie szablonów

Drukowanie struktury

16.30

Obiad

DZIEŃ III

10.00 - 14.00

Zabiegi Live

zapisz się

W zgłoszeniu prosimy podać: imię i nazwisko, numer PWZL i dane do faktury. Dodatkowe informacje - Borys Szycik tel. 509 681 271
Zapisz się na szkolenie
Cena: 6500 zł
Ilość miejsc:

UżyjZapisz się na szkolenie
6500 zł
os