Szkolenie praktyczne z udziałem swoich Pacjentów - Implanty Polska

SZKOLENIE TYLKO DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU AXIOM®

1:1 - indywidualne szkolenie praktyczne z udziałem swoich Pacjentów. Zabiegi wykonywane są pod kierunkiem Dr n.med. Violetty Szycik w klinice Vivadental. W zależności od Pacjenta zabieg może być wykonany w znieczuleniu miejscowym lub w analgosedacji. Celem szkoleń jest doskonalenie procedur zabiegowych i protetycznych. Lekarze będą wykonywać u swoich pacjentów zaawansowane procedury zabiegowe w tym mnogie implantacje, implantacje natychmiastowe, All-on-4, All-on-6, zabiegi regeneracji kości, sinus lift otwarty i zamknięty.

 
Dane lekarza
Dane pacjenta
Dane do faktury

Dane dofaktury

DODATKOWE INFORMACJE

1.Przesłanie zgłoszenia nie oznacza zakwalifikowanie się na kurs. Każde zgłoszenie wymaga rozpatrzenia danego przypadku zabiegowego. W ciągu 3 dni roboczych skontaktujemy się i poinformujemy o decyzji oraz o dostępnych terminach.
2.Po zakwalifikowaniu się należy w ciągu 3 dni opłacić szkolenie – 2500 zł
3.Pacjent rozliczany jest w Klinice Vivadental od razu po zakończeniu zabiegu