Sinus Lift - metody, wskazania, powikłania - Implanty Polska

Data: 01-02.04.2022

Miejsce: Gdańsk

Prowadzący: Dr n. med. Violetta Szycik, Dr n. med. Szymon Frank

Cena: 5800zł

zapisz się

Program szkolenia

DZIEŃ I

Część teoretyczna

10.00 - 11.00

Anatomia i fizjologia zatoki szczękowej
Diagnostyka radiologiczna – wskazania i p- wskaz. do sinus lift
Kwalifikacja pacjentów do zabiegu
Alternatywne metody leczenia
Wybór odpowiedniej techniki podnoszenia dna zatoki szczękowej
w zależności od warunków anatomicznych

11.00 - 12.00

Procedura otwartego sinus lift
– metody dojścia do błony Schneidera
– instrumentarium chirurgiczne
– materiały regeneracyjne
– wskazania dla pacjenta po zabiegu

12.00 - 12.30

Przerwa kawowa/lunch

12.30 - 14.00

Procedura zamkniętego sinus lift
– technika z zastosowaniem osteotomów
– zabieg z użyciem wierteł
– metoda hydrokinetyczna z wykorzystaniem systemu Cas Kit
Obszary krytyczne w zabiegach sinus lift – ryzyko powikłań, typowe
błędy, powikłania wczesne i późne

14.00 - 14.30

Przerwa kawowa/lunch

Część praktyczna – Warsztaty na materiale zwierzęcym i modelach

14.30 - 17.00

Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą hydrokinetyczną z wykorzystaniem systemu „Cas Kit”
Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą zamkniętą z wykorzystaniem
systemu osteotomów „Osteo Safe”
Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą otwartą

17.00

Obiadokolacja

DZIEŃ II

Zabiegi Live

10.00 - 15.00

1. Zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej metodą hydrokinetyczną
systemem Cas Kit z jednoczasową implantacją
2. Zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej z zastosowaniem
osteotomów z jednoczasową implantacją
3. Zabieg otwartego sinus lift z jednoczasową lub odroczoną implantacją
Dyskusja na temat wykonanych zabiegów

zapisz się

W zgłoszeniu prosimy podać: imię i nazwisko, numer PWZL i dane do faktury. Dodatkowe informacje - Borys Szycik tel. 509 681 271
Zapisz się na szkolenie
Cena: 5800zł
Ilość miejsc:

UżyjZapisz się na szkolenie
5800zł
os