Hard Tissue Management - Implanty Polska

 

 

 

Data: 21-22.01.2022

Miejsce: Gdańsk

Prowadzący: Lek. dent. Mariusz Bołzan

Cena: 5800 zł

zapisz się

Program szkolenia

DZIEŃ I

 

 

 

Część teoretyczna

10.00 - 13.00

1. Wskazania i przeciwwskazania do zabiegów regeneracyjnych w leczeniu
implantologicznym
2. Kryteria wyboru odpowiedniego biomateriału i membrany zaporowej
(resorbowalne/nieresorbowalne)
3. Planowanie cięć tkanek miękkich, mobilizacja płata śluzówkowookostnowego
4. Podstawowe metody augmentacji kości (zaopatrzenie zębodołu po
ekstrakcji, odbudowa blaszki przedsionkowej)
5. Socket Shield w strefie estetycznej
6.Odbudowa kości techniką Khoury’ego
7. Metody stabilizacji membran i bloków kostnych
8. Opieka następowa
9. Powikłania w czasie i po zabiegu regeneracyjnym

13.00 - 13.30

Przerwa kawowa/lunch

Część praktyczna – Warsztaty na materiale zwierzęcym i modelach

13.30 - 16.30

1. Instrumentarium chirurgiczne

2. Technika wykonania płata śluzówkowo-okostnowego, podcięcie okostnej
– mobilizacja płata

3. Zaopatrzenie ubytku kostnego – projektowanie kształtu membrany,
dobór odpowiedniego biomateriału, stabilizacja membrany

16.30

Obiad

DZIEŃ II

Zabiegi live

10.00 - 15.00

Odbudowa kości techniką Khoury’ego
Socket Shield w strefie estetycznej

15.00 - 15.30

Podsumowanie, wręczenie certyfikatów

15.30

Obiad

zapisz się

Dodatkowe informacje - Borys Szycik tel. 509 681 271
Zapisz się na szkolenie
Cena: 5800 zł
Ilość miejsc:

UżyjZapisz się na szkolenie
5800 zł
os