Data: cz. I: 18-19.03.2021,
cz. II: 20-21.03.2021

Miejsce: Gdańsk

Prowadzący: Lek. dent. Jacek Głębocki

Cena: 9800 zł

zapisz się

Program szkolenia

Część I - 18-19.03.2021

DZIEŃ I

Część praktyczna (Grupa I)

07.00 - 10.00

Zajęcia na sali zabiegowej

Część teoretyczna (obie grupy)

10.00 - 13.00

1. Relacja Centralna. occlusion-confusion – komu wierzyć
2. Użycie deprogramatora

  • wskazania – przeciwwskazania – dopasowanie – wskazówki praktyczne
  • możliwe problemy i jak je rozwiązać

3. Zestawienie modeli gipsowych w CR, co z tego wynika?
4. Nowa Stomatologia – ocena ryzyka w czterech kategoriach
5. Układ narządu żucia.

  • jak to działa? – co mówi nauka? – co widzą praktycy?

6. Koperta funkcjonalna – pojęcie, rodzaje
7. Jak myśleć o funkcji – schemat
8. Zdjęcia fotograficzne – zbieranie dowodów

13.00 - 13.30

Przerwa kawowa/lunch

13.30 - 18.00

9. Perfekcyjny wywiad – podejrzenie

10. Stany funkcjonalne – fakty i mity

  • akceptowalna funkcja – czy ma związek z wyglądem
  • zawężony model przywodzenia – dlaczego pacjent ściera przednie zęby po leczeniu ortodontycznym
  • dysfunkcja – szukanie wygody czy bruksizm
  • parafunkcja – szyna która mówi.

11. Starcie zębów – czy pacjent wymaga leczenia?
12. Adaptacja
13. Pacjent i plan leczenia – droga do akceptacji
14. Najważniejsza specjalność w stomatologii
15. Skuteczna terapia – szablon 3* P
16. Przypadki własne – etap diagnozy i planowania
17. Komunikacja z pacjentem kluczem do podjęcia decyzji o leczeniu
kompleksowym – krótki film

18.00

Obiadokolacja

DZIEŃ II

Część praktyczna (Grupa II)

07.00 - 10.00

Zajęcia na sali zabiegowej

Część praktyczna (obie grupy)

10.00 - 18.00

1. Rejestracja z użyciem DFA
2. Rejestracja CR przy pomocy deprogramatora
3. Przeprowadzenie wywiadu z pacjentem – przesłuchanie
4. Wykonanie kompletu zdjęć FOTO – zbieranie dowodów
5. Diagnoza i planowanie leczenia uwzględniające obniżenie ryzyka funkcjonalnego w oparciu o wywiad, zdjęcia FOTO, zdjęcia OPG oraz analizę modeli po deprogramacji
6. Podsumowanie, rozdanie certyfikatów

18.00

Obiadokolacja

Część II - 20-21.03.2021

DZIEŃ I

Część teoretyczno-praktyczna

09.00 - 13.00

1. Adaptacja, czyli życie. Jak rozumieć słowa profesora Slaviczka
w kontekście okluzji? Z jakiego powodu pacjent narażony jest na ryzyko?
Z powodu „utraty prowadzenia kłowego”? „Utraty prowadzenia przedniego”?
A może z powodu „niebycia w CR”. Wszystkie odpowiedzi są błędne
2. Dlaczego żadne zdjęcie na świecie nie powie nam jak funkcjonuje pacjent?
3. Świat nas nie docenia myśląc, że nam chodzi o CR. Nam chodzi o MIP
Pozycja CR – tak idealna do terapii, tak bezwartościowa do diagnozy
4. Wzorce żucia – krowa, szczur, człowiek
5. Ćwiczenia praktyczne – wzorce żucia

13.00 - 13.30

Przerwa kawowa/lunch

13.30 - 18.00

6. Badanie – ZAWSZE – zakres ruchu, palpacja mięśni, badanie SSŻ
Dwuminutowy protokół
7. Ćwiczenia praktyczne – badanie. 2 | Strona
8. TMD – definicja, leczenie
9. Jeszcze o CR. Dobór techniki odpowiedzią na wymogi zdrowia
i komfortu pacjenta. Przegląd technik: manipulacja, deprogramator,
leaf gauge, szyna, Lucia Jig. Wskazania, przeciwwskazania, wady, zalety

18.00

Obiadokolacja

DZIEŃ II

Część teoretyczno-praktyczna (ciąg dalszy)

09.00 - 13.00

10. Leaf Gauge krok po kroku – protokół postępowania.
11. Deprogramator – rozwiązywanie problemów klinicznych
12. Opinia diagnostyczna – krok po kroku do perfekcji. Ślad: półka na
siekaczach szczęki. Objaw: ruchomość siekaczy szczęki przy normalnym
podparciu kostnym, czyli traumatyzm okluzyjny pierwotny. Diagnoza:
aktywny dzisiaj zawężony model żucia. Prognoza: umiarkowana/słaba
Terapia – trzy „P” – tylko tyle i aż tyle
13. Ćwiczenia praktyczne – opinia diagnostyczna
14. Precyzyjny MIP – ekwilibracja na deprogramatorze Koisa krok po kroku
– protokół postępowania
15. Ćwiczenia praktyczne – ewkilibracja próbna w artykulatorze
Ekwilibracja addycyjna

13.00 - 13.30

Przerwa kawowa/lunch

13.30 - 17.00

16. Pathway – prosta rzecz, która zmienia WSZYSTKO. Pacjent nie musi
ścierać zębów przeciwstawnych po montażu protetyki z przodu. Pacjent
może zdjąć retainer po leczeniu ortodontycznym
17. Tysiąc problemów – jedna szyna. Wykonanie laboratoryjne, oddanie,
instrukcje dla pacjenta – protokoły
18. Kryteria estetyczne w planowaniu leczenia – od czego zacząć,
na czym skończyć
19. Ćwiczenia praktyczne – planowanie estetyki
20. Analiza przypadków przed i po leczeniu

17.00

Rozdanie certyfikatów, Obiadokolacja

Rejestracja: info@ImplantyPolska.pl

W zgłoszeniu prosimy podać: imię i nazwisko, numer PWZL i dane do faktury. Dodatkowe informacje - Borys Szycik tel. 509 681 271
Zapisz się na szkolenie
Cena: 9800 zł
Ilość miejsc:
Zapisz się na szkolenie
9800 zł
os