Practiculum Implantologii

Practiculum Implantologii to najbardziej zaawansowane i innowacyjne szkolenie dla adeptów implantologii stomatologicznej. Składa się z 10-ciu dwudniowych weekendowych sesji. Dominuje praktyka, która jest kluczowym elementem kształcenia. W programie jest aż 13 dni zabiegowych z udziałem Pacjentów, na których kursanci wykonują zabiegi u pacjentów pod kierunkiem Mentora i w ten sposób uzyskują umiejętności w procedurach implantacyjnych i regeneracyjnych oraz pewność w polu zabiegowym.

Poprzedza je doskonałe przygotowanie teoretyczno – praktyczne. Program obejmuje wykłady i symultaniczną naukę procedur zabiegowych na modelach, z gruntownym zgłębieniem systemu implantologicznego, opanowaniem protokołów zabiegowych i nomenklatury technicznej.

To najlepsza i unikalna edukacja w medycynie zabiegowej i doskonałe przygotowanie do samodzielnego wykonywania implantacji. Większość kursantów już w trakcie szkolenia wykonuje pierwsze zabiegi implantologiczne we własnych praktykach.

Szkolenie odbywa się w Klinice Vivadental z zastosowaniem najnowocześniejszych technologii współczesnej stomatologii. Podstawą systemu kształcenia jest Autorski Program Edukacyjny w Implantologii Stomatologicznej dr n. med. Violetty Szycik, lekarza praktyka posiadającego 25-letnie doświadczenie w dziedzinie implantologii oraz w dydaktyce zdobyte jako wykładowca i nauczyciel akademicki; prekursora nowych procedur implantologicznych. Stanowi kwintesencję nowoczesnej, nieszablonowej metodyki nauczania, biegłej znajomości przedmiotu i wielu systemów implantologicznych. Wyróżnia się wszechstronnym ujęciem tematycznym i przejrzystością, co stanowi gwarancję uzyskiwania doskonałych rezultatów w nabywaniu przez szkolących się lekarzy wiedzy oraz konkretnych umiejętności manualnych w najbardziej złożonych procedurach zabiegowych i w wybranych przez siebie systemach.

W roku 2018 ze szkolenia w Instytucie Vivadental skorzystało 129 lekarzy, którzy swoją zawodową przyszłość wiążą z implantologią. W pierwszej połowie roku 2019 -91. Obecnie kształci się 63 lekarzy dentystów.

Practiculum Implantologii jest laureatem Konkursu Teraz Polska. Odbywa się w Instytucie Vivadental, wyróżnionym dwukrotnie Złotym Laurem Jakości oraz Polską Nagrodą Jakości. Program kształcenia zintegrowany jest z systemem zarządzania jakością zgodnym z międzynarodową normą ISO 9001:2015 oraz systemem bezpieczeństwa informacji według normy ISO/IEC 27001:2013. Czy to gwarancja uzyskiwania fenomenalnych rezultatów?  Najlepiej przekonać się osobiście.

Poznaj Practiculum Implantologii i przekonaj się jak wiele może zyskać


Practiculum Implantologii


Zobacz jak wygląda profesjonalne szkolenie