Wiedza dla pacjenta

Początek

Implanty zębowe to zupełnie nowa jakość i wygoda, które mamy możliwość doświadczać od lat 60 XX wieku, kiedy to szwedzki profesor Per-Ingvar Branemark odkrył zjawisko osteointegracji, czyli trwałego zespolenia tytanu z kością. Dało to początek nowej metodzie leczenia braków zębowych.

Implant dentystyczny składa się z dwóch części:

  • tytanowej śruby umieszczanej chirurgicznie w kości – stanowi ona podstawę konstrukcji nowego zęba,
  • łącznika, który jest bazą dla odtworzenia korony zęba.

W ciągu lat implantologia stomatologiczna stworzyła nowe możliwości terapeutyczne i rehabilitacyjne narządu żucia, zapewniając pacjentowi znacznie większy i nieporównywalny komfort fizyczny i psychiczny, niż stosowane dotąd konwencjonalne metody leczenia protetycznego.

Jednoczesny rozwój technik sterowanej regeneracji kości, umożliwia leczenie trudnych do uzupełnienia braków zębowych przy współistniejących zanikach kości wyrostka zębodołowego w szczęce i w żuchwie.


Technologia

Leczenie implantologiczne jest najbardziej zaawansowaną metodą uzupełniania utraconych zębów oraz modelowania nowego pięknego uśmiechu. Wykorzystywane są w niej najnowocześniejsze i najbardziej zróżnicowane technologie sprzętowe, produktowe i farmakologiczne. Wymaga od lekarza stomatologa najwyższych kwalifikacji, staranności i precyzji. Dotyczy to również odpowiedniego przygotowania zespołów zabiegowych, wzorowej organizacji pracy, wyposażenia technicznego, sprawnego stosowania złożonych procedur zabiegowych, medycznych, higienicznych, sanitarnych i organizacyjnych.

Na każdym etapie leczenia implantologicznego niezbędne jest wykorzystywanie ultranowoczesnych rozwiązań w zakresie diagnostyki radiologicznej, za pomocą których możliwe jest precyzyjne określenie stanu istniejącego i planowanie odbudowy oraz kontrolowanie przebiegu leczenia i ostatecznego wyniku.

Ścisła specjalizacja w dziedzinie implantologii stomatologicznej ewoluuje w kierunku zróżnicowania stosowanych systemów implantologicznych, których liczba na świecie przekroczyła już setkę. Daje to bowiem możliwość swobodnego i elastycznego dostosowania oferty względem Pacjenta zarówno w aspekcie zabiegowym, jak i finansowym.


Dla kogo

Leczenie implantologiczne stanowi odpowiedź na potrzeby Pacjentów oczekujących najlepszych i najwygodniejszych sposobów zastąpienia utraconych zębów, niezależnie od tego, czy do tej utraty doszło na skutek upływu lat, wypadku, uprawiania sportu, parodontozy, czy braku zawiązków zębów.

Wskazaniem do zastosowania implantów są pojedyncze braki zębowe, stanowiąc alternatywę dla konwencjonalnego i dotychczas stosowanego leczenia protetycznego polegającego na szlifowaniu sąsiednich zębów pod most. Do niedawna pacjenci z częściowymi lub całkowitymi brakami zębowymi zmuszeni byli do korzystania z wyjmowanych protez, które charakteryzują się małą stabilnością. Pacjenci skarżyli się na wysoki dyskomfort użytkowania, ból spowodowany naciskiem ruchomej protezy na dziąsła i podniebienie. Wiele osób nie potrafiło zaakceptować protezy ze względów czysto estetycznych i psychologicznych. Obecnie, dzięki leczeniu implantologicznemu, problemy te zostały całkowicie wyeliminowane przynosząc tym pacjentom niesamowitą ulgę, satysfakcję oraz spektakularne efekty terapeutyczne i estetyczne. Dzisiejsza implantologia to niewyczerpane możliwości spełniania marzeń o komforcie korzystania z uzębienia i pięknym uśmiechu.

Implanty zębowe to zupełnie nowa jakość i wygoda, której mamy możliwość doświadczać, jeżeli piękny i zdrowy uśmiech posiada dla nas pryncypialne znaczenie.

Leczenie implantologiczne dedykowane jest Pacjentom ceniącym estetykę, lubiącym akcentować nieskazitelny, perfekcyjny uśmiech oparty o idealne w kształcie i kolorze, śnieżnobiałe zęby, osadzone na prawidłowej wysokości, w zachowujących ciągłość łukach zębowych.


Leczenie

Leczenie implantologiczne polega na odbudowie brakującego uzębienia za pomocą wszczepów tytanowych umieszczonych w kości. Implanty zastępują korzenie nieistniejących zębów. Leczenie implantologiczne składa się z dwóch zasadniczych etapów:

  • chirurgicznego
  • protetycznego

Podczas specjalistycznego zabiegu chirurgicznego implant jest wprowadzany w głąb kości. Po upływie od 3 do 6 miesięcy implant integruje się z kością. Do implantu dokręca się specjalny łącznik i na nim odbudowuje się koronę zęba. W przypadku braku pojedynczego zęba, metoda ta pozawala uniknąć szlifowania sąsiadujących zębów, które jest konieczne do przeprowadzenia w tradycyjnym uzupełnieniu protetycznym wykonanym w formie mostu. W przypadku zaś całkowitego braku uzębienia, na kilku implantach można odbudować cały łuk zębowy w postaci stałego uzupełnienia (most) lub protezy (tzw. proteza nakładkowa). Istnieje metoda All-on-four /wszystko na czterech/ umożliwiająca przeprowadzenie odbudowy w formie jednolitego mostu, całkowicie bezzębnej szczęki lub żuchwy w oparciu tylko o 4 implanty.

Pierwsza faza leczenia implantologicznego obejmuje kompleksowe rozpoznanie kliniczne. Szczegółowy wywiad medyczny, badanie radiologiczne oraz badanie jamy ustnej umożliwia postawienie wszechstronnej i systemowej diagnozy oraz kompletną identyfikację stanu zdrowia jamy ustnej uwzględniającą wszelkie uwarunkowania anatomiczne Pacjenta, w tym ewentualne ograniczenia spowodowane np. zanikiem kości, zbyt słabą strukturą kości, dużymi rozmiarami zatoki szczękowej, albo też zbyt młodym wiekiem i nie rozwiniętym ostatecznie układem kostnym twarzoczaszki. Lekarz kwalifikuje Pacjenta do leczenia implantologicznego i tworzy optymalny plan leczenia, biorąc pod uwagę zniesienie wszelkich ograniczeń.

Druga faza to już część zabiegowa wykonana w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym. Implant, czyli śruba wykonana z czystego tytanu, zostaje wprowadzony w głąb kości w ściśle zaplanowany sposób, zachowując z góry ustalony kierunek, głębokość oraz siłę dokręcenia, jak również odpowiedni rodzaj i średnicę implantu. Zespolenie się implantu z tkanką kostna trwa do 4 miesięcy w żuchwie i do 6 miesięcy w szczęce. Pacjent w tym okresie powinien być wyczulony na większą niż zazwyczaj intensywność utrzymania higieny jamy ustnej, codzienną kontrolę dziąseł, wystrzegania się wszelkich urazów. Całkowicie zagojony wszczep stanowi podstawę do osadzenia na nim łącznika i korony zębowej.

Trzecia faza to wykonanie odbudowy protetycznej – korony, mostu lub protezy – osadzonej na perfekcyjnie przygotowanym podłożu implantologicznym.

Czwarta faza to faza systematycznej kontroli pozabiegowej.


Regeneracja

Regeneracja tkanki kostnej w implantologii stomatologicznej jest najczęściej stosowanym zabiegiem wspomagającym, ponieważ podłoże kostne dla wprowadzanego implantu musi mieć odpowiednią wielkość i strukturę. Powszechnym zaś zjawiskiem jest zarówno zanik kości w miejscu usuniętych kiedyś zębów, jak i postępujące z upływem lat zmiany struktury kości i jej osłabienie.

Sterowana regeneracja kości umożliwia rozszerzenie wskazań do leczenia implanto-protetycznego. Polega na odbudowie tkanki kostnej za pomocą przeszczepów kości własnej Pacjenta lub preparatów kościotwórczych.

W przeszłości lekarze musieli wykorzystać istniejące podłoże protetyczne, niezależnie od stopnia zaniku kostnego, na skutek czego wyniki leczenia nie były w pełni satysfakcjonujące. Postęp w stomatologii ostatnich lat przyniósł rozwój chirurgicznych metod zabiegowych poprawiających stan podłoża kostnego przed planowanym leczeniem implantoprote-tycznym. Obecnie przy odbudowie ubytków kostnych stosuje się różnego rodzaju błony zaporowe oraz materiały rekonstrukcyjne tzw. biomateriały. Proces planowego i ukierunkowanego tworzenia się kości w miejscu jej zaniku określany jest mianem sterowanej regeneracji kości (Guided Bone Regeneration – GBR).

Kość własna pacjenta /autogenna/ nadal pozostaje najlepszym materiałem rekonstrukcyjnym, ponieważ nie stwarza żadnych problemów biologicznych. Niestety, pobranie kości z obszaru jamy ustnej często nie zapewnia dostatecznej ilości materiału, zaś pobranie przeszczepu kostnego z odległych miejsc stanowi większe obciążenie dla pacjenta niż zabieg podstawowy, dlatego też wskazaniem do tego typu leczenia są skrajne zaniki kości szczęki i żuchwy. Wobec powyższego we współczesnej implantologii stosuje się materiały kościotwórcze zarówno naturalne jak i syntetyczne.

Wobec faktu, iż zasadniczym warunkiem prawidłowej osseointegracji wszczepu jest dostateczna ilość tkanki kostnej, dynamiczny rozwój technik regeneracyjnych zdecydowanie rozszerzył wskazania do zastosowania leczenia implantoprotetycznego równocześnie zapewniając pacjentom znacznie większy komfort fizyczny i psychiczny, niż stosowane dotąd konwencjonalne metody leczenia protetycznego.


Przyszłość

Rozwój implantologii i protetyki implantologicznej jest odzwierciedleniem postępu naukowo-technicznego, który jak nigdy wcześniej zintegrowany jest z kulturą oraz z człowiekiem i ciągle rozwijającymi się jego potrzebami. Potrzeby te nierozerwalnie związane są z zachowaniem zdrowia, wzrostem standardu i jakości życia, a także z nigdy nie kończącym się dążeniem do poprawy własnego wizerunku i aparycji, spełnieniem marzeń o jeszcze piękniejszym i estetycznym wyglądzie.

Implantologia jest dzisiaj najprężniej rozwijającą się dziedziną stomatologii. Znajdują w niej zastosowanie najnowsze osiągnięcia inżynierii medycznej, rewolucji materiałowej i techno-logicznej.

Leczenie implantologiczne staje się coraz bardziej popularne wśród polskich pacjentów. Wzrost zainteresowania tym sposobem leczenia utraconych zębów wynika z bardzo wysokiej skuteczności zabiegowej i to zarówno w odniesieniu do częściowych braków uzębienia, jak i bezzębia.

Implantologia stanowi odpowiedź na dynamicznie rozwijające się społeczne zainteresowanie tym sposobem uzupełniania utraconych zębów, co ma kluczowe znaczenie na zakres wykonywanych zabiegów oraz ich innowacyjność. Większość potencjalnych pacjentów nie posiada jednak motywacji do podjęcia decyzji o leczeniu implantologicznym. Ma to związek ze stosunkowo małą podażą tychże usług oraz brakiem informacji na temat samego leczenia, jego niewątpliwych zalet i korzyści. Postanowiliśmy zmienić ten stan rzeczy uwzględniając go w naszej misji spełnianej w społeczeństwie.

Naszą misją jest popularyzowanie leczenia implantologicznego, jako najlepszej metody uzupełniania utraconych zębów i spełniania marzeń o pięknym i zdrowym uśmiechu.