Ćwierć wieku w implantologii, kilkanaście tysięcy wszczepionych implantów i bogate doświadczenia w stosowaniu najlepszych światowych systemów. Długie poszukiwania, wiele przebytych dróg i dziesiątki tysięcy pokonanych kilometrów. Wielomiesięczne analizy starannie wytypowanych systemów, miejsc ich produkcji, stosowanych technologii, doświadczenia i jakości serwisu. Wszechstronna ocena zalet i wad, silnych i słabych stron, szans i zagrożeń…

Wszystko po to, aby odnaleźć system, w którym koncentrują się najlepsze rozwiązania procesowe, materiałowe i technologiczne. System, który ma największy potencjał wzrostu i szeroką perspektywę rozwoju. System, który każdemu lekarzowi zapewni udany start i wydatnie przyczyni się do sukcesów w leczeniu jego Pacjentów. System, który stanie się źródłem jego sukcesu w implantologii stomatologicznej.

Osiągnęliśmy zamierzony cel, możemy zaoferować jeden z najlepszych systemów implantologicznych na świecie – Grupa Vivadental została oficjalnym, wyłącznym dystrybutorem francuskiego systemu implantów stomatologicznych AXIOM oraz firmy Anthogyr.

Anthogyr

Jestem lekarzem dentystą z 30 letnim doświadczeniem, które obejmuje działalność kliniczną, naukowo-badawczą oraz edukacyjną. Przez 19 lat pracowałem w Akademii Medycznej w Gdańsku, początkowo na stanowisku asystenta, następnie adiunkta. Posiadam specjalizację I i II stopnia z chirurgii stomatologicznej. Uzyskałam tytuł Doktora Nauk Medycznych rozprawą w dziedzinie implantologii. Posiadam jeden z niewielu w naszym kraju tytuł Lidera Umiejętności Implantologicznych. Od 27 lat prowadzę prywatną praktykę, w której realizuję swoją wizję stomatologii, a jednocześnie oddaję się swojej pasji i misji, leczeniu pacjentów i szkoleniu lekarzy. Jednocześnie z ośrodkiem klinicznym powołałam ośrodek edukacyjny i naukowo-badawczy specjalizujący się w implantologii stomatologicznej. Stworzyłam autorski Program Edukacyjny przeznaczony dla adeptów implantologii stomatologicznej pod nazwą Practiculum Implantologii.

W ciągu trzech lat stał się jednym z najbardziej popularnych i rozpoznawalnych szkoleń wśród lekarzy wiążących swój dalszy rozwój z implantologią. Jego wyjątkowość wiąże się z praktyką, albowiem system edukacyjny oparty jest o zabiegi wykonywane przez kursantów u Pacjentów pod kierunkiem Mentorów.

W ciągu tych trzech lat Practiculum Implantologii ukończyło 77 absolwentów. Wykonane przez nich zabiegi, to ponad 500 wszczepionych implantów, 200 usuniętych zębów, 138 augmentacji i 101 zabiegów sinus lift. A przy tym mnóstwo wiedzy i umiejętności zabiegowych, w najdrobniejszych szczegółach mających wpływ na powodzenie leczenia implantologicznego. Tylko w roku 2018 w Instytucie Vivadental kształciło się 129 lekarzy dentystów.Practiculum Implantologii zostało wyróżnione najbardziej prestiżową nagrodą w polskim biznesie otrzymując zaszczytne Godło Teraz Polska. Odbywa się w Instytucie Vivadental, wyróżnionym dwukrotnie Złotym Laurem Jakości i Polską Nagrodą Jakości.

Popularność szkolenia Practiculum Implantologii sprawiła, iż wprowadziłam też zupełnie nowy produkt edukacyjny – Preludium Implantologii, czyli implantologia w teorii i praktyce, który stanowi świetne przygotowanie do szkolenia praktycznego z udziałem Pacjentów. W roku 2018 ukończyło je 26 lekarzy dentystów w dwóch sezonach, a obecnie w Sezonie III udział bierze 14 lekarzy dentystów.

Obecnie też 15 lekarzy dentystów znajduje się na finiszu VI Sezonu Practiculum Implantologii, a 30 lekarzy, podzielonych na dwie grupy w VII Sezonie, wchodzi w kulminacyjny okres szkolenia – zabiegi.

Wkrótce rusza najnowszy program edukacyjny – Professional Implantologii, obejmujący najtrudniejsze procedury zabiegowe w implantologii stomatologicznej i skoncentrowany na zabiegach praktycznych z udziałem Pacjentów. A na przełomie I i II półrocza 2019 roku Instytut Vivadental otwiera podwoje szkoleniowe w swoim najnowocześniejszym centrum symulacji stomatologicznych opartych o symultaniczną naukę procedur zabiegowych na fantomach. Będzie to niezwykle cenne uzupełnienie metodyki nauczania oraz doskonałe przygotowanie do części praktycznej szkolenia i samodzielnego wykonywania zabiegów.Tak szeroka i nieustannie poszerzająca się perspektywa edukacyjna wymagała niezmiernie istotnego uzupełnienia – systemu implantologicznego spełniającego najwyższe kryteria jakościowe, a jednocześnie przyjaznego i prostego, idealnie dopasowanego do potrzeb lekarzy stawiających pierwsze kroki w implantologii, ale też takiego, który w przyszłości zapewni możliwość leczenia najbardziej skomplikowanych przypadków. Wybierając system do mojego ośrodka kierowałam się jego wszechstronnością, uniwersalnością, a także jakością serwisu i ceną oraz co istotne, jego zdolnością do poszerzania możliwości leczenia i doskonalenia. Takie kryteria okazały się niezwykle trudne do spełnienia.

System AXIOM jest absolutnym wyjątkiem, otwierającym przed każdym lekarzem szeroką perspektywę rozwoju w oparciu o wszystko co najlepsze we współczesnej stomatologii i inżynierii materiałowej.

Produkty Anthogyr są dystrybuowane w ponad 100 krajach na całym świecie. W roku 2018 do tego grona dołącza także Polska, a absolwenci Practiculum Implantologii mają możliwość pozyskania profesjonalnego systemu implantologicznego Axiom w atrakcyjnej ofercie promocyjnej.


dr n.med. Violetta Szycik – Dyrektor Naukowy Instytutu Vivadental